Alopecia Areata

Det går inte bota Alopeci Areata, men vi kan behandla symptomen

Alopeci är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar attackerar hårsäckarna och triggar dem till att gå in i viloläge. Till följd lossnar alla hårstrån från de inaktiva hårsäckarna. Det finns tre olika typer av alopeci: Alopeci areta vilket betyder fläckvis håravfall, Alopeci totalis när allt hår lossnar på huvudet samt Alopeci universalis som innebär förlust av allt kroppshår. Cirka 2 % av Sveriges befolkning beräknas ha någon form av Alopeci. Även barn kan drabbas av Alopeci Areata, från cirka fyra års ålder och uppåt. De som får sjukdomen innan puberteten riskerar att drabbas oftare i livet.

Som med alla autoimmuna sjukdomar vet man inte säkert varför vissa drabbas av Alopeci areata. Trots omfattande forskning har man endast kunnat fastställa att sjukdomen eventuellt är ärftlig och att risken kan vara större att drabbas om andra i släkten har haft sjukdomen. Vidare tros stress och oro vara en bidragande orsak till utbrotten.

PRP kan aktivera de vilande hårsäckarna

Det går inte att bota sjukdomen, men det går att behandla symptomen. Vi på Nordic Hair Clinic har jobbat i över fyra år med att hjälpa människor med Alopecia areata/totalis att få tillbaka håret. De vanligaste behandlingarna har tidigare gått ut på att skapa en irritation i hårbotten så att immunförsvaret skiftar fokus från hårsäckarna och börjar bearbeta irritationen i huden, varpå hårväxten i vissa fall återupptas. Nålar, cortisonbehandling eller andra kemikalier har då använts. Vi jobbar främst med PRP-metoden, en 100% naturlig behandlingsmetod som aktiverar hårsäckarna med hjälp av kroppsegna ämnen.

Läs mer om hur Mia, 26 år, fick tillbaka sitt hår efter att ha drabbats av Alopecia Totalis

Jag vill att alla i min situation ska känna till att det finns en lösning, PRP.

Läs mer

Alopeci areata

En autoimmun sjukdom som kan uppträda var som helst på huvudet, vanligen som runda eller ovala fläckar, 1-3 cm tvärsöver. Antalet fläckar varierar men det är inte ovanligt med flera stycken samtidigt. Vid attacken från kroppens immunförsvar lämnar hårstråna den anagena växtfasen och lossnar. Denna process kan vara mycket snabb och en kal fläck kan uppstå inom 24 timmar. Ju kortare tid den drabbade personen har haft dessa fläckar desto större sannolikhet är det att håret växer tillbaka. Fläckarna kan försvinna av sig själva inom 6-12 månader, men sjukdomen är oförutsägbar gällande uppkomst och återfall. Många gånger kommer håravfallet tillbaka senare i livet.

Alopeci totalis

Alopecia areata totalis är den näst mest extrema form av areata. Den drabbade tappar då allt hår på huvudet.

Alopeci universalis

Alopecia areata universalis är den mest extrema formen av areata. Den innebär att allt hår på kroppen ramlar av. Prognosen för att håret ska växa tillbaka är lägre vid detta tillstånd men det förekommer. Åtminstone på vissa delar av kroppen i begränsad omfattning.

Alopecia areata på skägg och ögonbryn

Alopeci areata barbae är en form av Alopeci som bara drabbar män och uppträder som runda fläckar i skäggväxt. Fläckarna kan uppkomma väldigt snabbt, till och med över en natt. Hos vissa män kan det även bränna en aning i de kala områdena och kännas obehagligt. Storleken på fläckarna vid alopecia areata barbae är ofta något mindre än alopecia areata som drabbar håret på huvudet. Många män väljer att behandla detta då det av vissa upplevs som socialt mycket påfrestande, speciellt för de som ser sitt skägg som en del av sin personlighet.