Kvinnligt håravfall

Kvinnligt håravfall skiljer mycket från manligt håravfall, både gällande utseende och de bakomliggande orsakerna till problemet. För män är ärftlighet det främsta skälet till håravfall medan situationen är mycket mer komplex för kvinnor. Kvinnligt håravfall handlar ofta om en kombination av olika orsaker.

Reda ut orsaken – lösa problemet

Vi på Nordic Hair Clinic behandlar de allra flesta typer av kvinnligt håravfall och har under våra verksamma hår sett många olika problem. I de allra flesta fall finns en lämplig lösning och en god chans att få håret tillbaka. Det viktigaste är att först ta reda på upphovet till håravfallet och de orsaker som ligger bakom. Störningar i sköldkörteln eller järnbrist är två saker som är mycket vanligt i samband med kvinnligt håravfall. Detta måste uteslutas eller behandlas innan det går att bromsa håravfallet och åtgärda problemet. Hormonella rubbningar har också stor inverkan på hårets kvalité. Även fysisk och psykisk stress påverkar kvinnors hår mer än mäns och är således ytterligare en orsak att ta i beaktning.

Under konsultationen reder vi ut vad som orsakat håravfallet och kommer sedan fram till den bästa lösningen för just ditt problem. Olika behandlingar passar för olika problem.

HÅRTEST KVINNA

Kvinnligt håravfall är komplext och beror på en rad olika faktorer. De två vanligaste orsakerna är ett för lågt järnvärde och obalans i produktionen av sköldkörtelhormon. Vi möter ofta kvinnor som gått runt med dessa problem under flera år utan att veta om det. Så ska det inte behöva vara.

Läs mer

Sköldkörteln – stor inverkan på hår och hud

Sköldkörteln är en liten körtel och sitter på strupens framsida. Det är en av kroppens viktigaste körtlar och har stor inverkan på kroppens allmäntillstånd och däribland kvalitén på hår och hud. Genom produktion av hormonerna T-3 och T-4 styr Sköldkörteln ämnesomsättning och kaloriförbränning, kroppstemperatur och puls.

Problem med sköldkörteln drabbar kvinnor betydligt oftare än män av okända skäl.

Hypotyreos – underaktivitet i sköldkörteln

Hypotyreos innebär att kroppen producerar för lite av hormonerna T-3 och T-4. Den vanligaste orsaken i västvärlden till underaktivitet är att en attack från kroppens egna immunförsvar orsakat en inflammation som slagit ut körteln och skadat produktionen av hormon. Det innebär att Hypotyreos oftast är en autoimmun sjukdom och som med de flesta autoimmuna sjukdomar vet man inte exakt varför de uppkommer. Troligen ärvs anlaget för sjukdomen, vilken sedan utlöses till följd av en kombination av faktorer.

Symptom

Vid Hypotyreos sänker kroppen tempot och går på lågvarv. Metabolismen saktar av och vanliga symtom är viktökning, torr hud, torrt hår och att man fryser lättare. Även trötthet och depressioner är vanliga.

Behandling

Sjukdomen är relativt lätt att kontrollera och behandlas oftast med en medicin vid namn Levaxin. Preparatet innehåller konstgjort sköldkörtelhormon vilket gör att balansen återställs och kroppen kan fungera normalt. Det kan ta upp till några månader innan den exakta dosen reglerats. Läkemedlet tas livet ut men ger optimal ämnesomsättning.

Hypertyreos – överaktivitet i sköldkörteln

Hypertyreos innebär en ökad produktion av hormonerna T-3 och T-4. Överaktivitet i sköldkörteln är ovanligare än underaktivitet, men lika allvarligt när det inträffar.

Symptom

Vid Hypertyreos höjer kroppen tempot och går på högvarv. Metabolismen ökar och vanliga symptom är viktnedgång hjärtklappning, darrningar och ökad värme.

Behandling

Överproduktion kan behandlas med mediciner, genom operation eller strålning. Det finns tre olika sätt att genom läkemedel behandla en överaktiv sköldkörtel. Den första metoden är att endast medicinera effekterna och symptomen av överproduktionen genom så kallade betablockerare. Den andra metoden går ut på att slå ut kroppens egna hormontillverkning med tyreostatika, tiamazol eller propyltiouracil och sedan medicinera med Levaxin för att höja produktionen till en normal nivå.

Den tredje metoden är att ta en mindre dos cytostika och genom att prova själv komma fram till en lagom produktion av hormon. Detta kan ta längre tid men fungerar väl när man hittat rätt dos.

Järnbrist ger håravfallhemoglobin jarn

Järn spelar en avgörande roll vid bildandet av blodets röda blodkroppar och dess hemoglobin.
 En vuxen människa har fyra till sex gram järn i kroppen och av detta ingår cirka 65-75 procent i blodets hemoglobin. Hemoglobinet har till uppgift att transportera syre från lungorna ut till alla kroppens celler. Utöver förekomst i hemoglobinet förekommer även järn lagrat i andra organ, däribland muskler, lever, mjälte, njurar, benmärg med flera.

Järnbrist är en av de vanligaste näringsbristerna i Sverige, framförallt hos kvinnor. Underökningar i Sverige visar att så många som en tredjedel av alla svenska kvinnor under 50 år och hälften av alla tonårstjejer lider av mer eller mindre järnbrist.

Järnbrist uppstår då tillförseln av järn via kosten inte motsvarar kroppens behov, alternativt att det föreligger ökade förluster utav järn, som i samband med blödningar. Då kroppen får för lite järn kommer den prioritera att hålla blodet friskt. Det betyder att det järn vi har lagrat i kroppens depåer kommer att användas för att tillgodose blodet med röda blodkroppar och hemoglobin. Därför kommer inte järnbrist att visa sig vid mätning av hemoglobinvärdet förrän kroppens depåer är tömda. Det är först då blodet drabbas och då är järnbristen långt gången.

Symptom på järnbrist

Förutom håravfall leder för låga järnvärden till en brist på energi och att man blir trött väldigt lätt. Även yrsel, öronsus och huvudvärk är vanliga symptom. Hyn blir ofta mycket blek och naglarna blir tunna, sköra och platta.

Järn i kosten

Järnbrist i form av otillräckliga mängder järn från kosten är i Sverige relativt ovanligt. Men eftersom att den främsta källan till järn är kött bör vegetarianer och veganer ha extra koll på tillförseln av järn. Järn förekommer även i en del grönsaker och rotfrukter, men då det inte är blodbundet är detta järn svårare för kroppen att tillgodogöra sig.

Ökat behov

Järnbrist kan även uppstå då kroppen utsätts för fysiska påfrestningar så som vid hård fysisk träning och graviditet.
Vid hård fysisk träning är tillförseln av syre till muskulaturen betydligt högre än vid vila. Ett ökat behov av syre medför ett större behov av röda blodkroppar och hemoglobin som kan transportera syret till muskelcellerna. Kvinnor och tonåringar är mest utsatta för järnbrist av alla idrottsutövande.
Graviditet är också en påfrestning för kroppen då mängden av kvinnans blod fördubblas, varpå det gäller att hålla koll på järnvärdet.

Stress

Kraftig stress leder ofta till ökat håravfall och många gånger drabbar det kvinnor oftare än män. I de allra flesta fall återkommer hårväxten efter det att stressen försvunnit. Det går ofta några veckor från det att stressen påverkat kroppen tills det att håret lossnar. Många upplever därför att håravfallet blivit kraftigt precis när de började känna sig bättre, vilket är en naturlig reaktion.

Vid stress lämnar hårstråna växtfasen (anagen fas) för att gå in i ett tillstånd av vila (telogen fas). Då de varat i detta tillstånd under 6-10 veckor lämnar de vilofasen och ramlar av. Denna process kallas ”telogent effluvium” eller ”telogent håravfall”.

Checklista för kvinnor med håravfall
När det gäller håravfall är alltså kvinnor mer känsliga än män och det finns en rad olika faktorer som spelar in. Nedan följer en checklista på det viktigaste en kvinna skall hålla koll på och eventuellt kontrollera med jämna mellnrum.

Sköldkörteln – den viktigaste punkten

Problem med sköldkörteln är den absolut vanligaste anledningen att kvinnor får problem med håravfall. Trots detta är det få kvinnor som vet om detta och långtifrån alla blir upplysta om detta av sin läkare.

Järnvärdet – järnbrist ger håravfall

Problem med sköldkörteln är den absolut vanligaste anledningen att kvinnor får problem med håravfall. Trots detta är det få kvinnor som vet om detta och långtifrån alla blir upplysta om detta av sin läkare.

Stress – kvinnans fiende

Kvinnor är mer känsliga för stress än män. Stress finns ofta med i bilden när det gäller kvinnligt håravfall – antingen som enskild orsak eller i kombination med andra faktorer.

Konsultation

Ludwig-skalan är ett användbart verktyg för att mäta håravfall men den ska ses som ett initialt vägledande hjälpmedel. Personer som tappar hår befinner sig i en unik situation och det är först vid en konsultation som vi tillsammans med patienten kan komma fram till en bra lösning direkt anpassad efter individuella behov och förutsättningar.
Kontakta oss!