Manligt håravfall

Börja behandling i tid!

manligt-haravfallCirka 70 procent av alla män tappar sitt hår förr eller senare i livet. Manligt håravfall börjar i de allra flesta fallen i 25-års åldern men kan börja långt tidigare eller långt senare. Håravfallet kan bromsas om du börjar behandla problemet i god tid. Manligt håravfall eller androgen alopecia, är den vanligaste formen av håravfall hos män. Den utvecklas vanligtvis mycket långsamt, vanligtvis bildas det först vikar vid tinningarna och med tiden kan det uppstå en kal fläck på kronan. Denna process kan starta redan i tonåren, men det är oftast runt trettioårsåldern som det verkligen börjar synas.

Det viktigaste när det gäller manligt håravfall är att börja behandling i tid! När hårsäckarna ännu lever finns goda möjligheter att bromsa håravfallet och stimulera tillväxt med en PRP-behandling.

Dihydrotestosteron – en stor inverkan på manligt håravfall

Det manliga könshormonet testosteron har en stor påverkan på manligt håravfall, men sambandet är komplicerat och inte helt klarlagt. Testosteron omvandlas naturligt i kroppen till ett närstående manligt hormon, Dihydrotestosteron (DHT). Det är DHT som gör att kroppshår och ansiktshår börjar växa på män och ämnet är viktigt för att nå könsmognad. Senare i livet är det dock samma androgener (främst DHT) som gör för att hårsäckarna krymper.

Desto längre tid hårsäcken utsätts av DHT, ju mer förminskad blir den samtidigt som hårstrået blir kortare och tunnare. DHT får även hårstrået att snabbare gå in i den telogena fasen (vilofasen), så förutom att hårstråna blir tunnare och kortare, minskar antalet hårstrån som växer. Dessa faktorer tillsammans bidrar till en märkbar förtunning av håret. Hur kraftigt håravfallet blir och hur snabbt det fortgår beror på den genetiska känsligheten för DHT vilken varierar från person till person. Om behandling inte ges fortsätter ovan process vilket leder till att hårfolliklarna blir allt mindre och en del kommer så småningom att sluta växa och dö.

Läkemedel mot håravfall

Det finns två godkända läkemedel mot håravfall – Finasterid och Minoxidil. Finasterid (länk) bromsar håravfallet genom att minska känsligheten för det enzym som gör att testosteron bildar DHT. Minoxidil är egentligen ett resultat av hjärtforskning där det upptäcktes att ökad hårväxt blev en biverkning av dess huvudfunktion. Troligen är det på grund av att blodkärlen vidgas vilket gör att mer näring når hårsäckarna. Båda dessa läkemedel kan kombineras med andra lämpliga behandlingar mot håravfall, till exempel PRP.

Hårtransplantation – tänk efter ordentligt

Det går inte att göra hur många hårtransplantationer som helst. Tillslut kommer det inte finnas något hår kvar att flytta. Därför utför vi inte hårtransplantationer på mycket unga personer då håravfallet förmodligen kommer att fortsätta efter det första ingreppet. Det finns då risk att kala områden uppstår igen vilket gör att personen blir tvungen att genomgå ytterligare minst en transplantation.

Vårt råd till dig som överväger en hårtansplantation, oavsett klinik, är att tänka över ingreppet noga och vara noga ed att ni får svar på alla frågor under konsultationen. Alla scenarion ska diskuteras och det gäller alltså att inte bara tänka här och nu utan även på framtiden.

Ärftligt håravfall (androgen alopecia)

Den överlägset vanligaste orsaken till att man tappar hår är ärftlighet (genetiskt). Det finns inget belägg för att överföringen sker via gener endast från mammans sida utan kan lika gärna komma från pappas sida. Dessutom kan ärftligheten hoppa över några generationer och visa sig långt senare. Så bara genom att enbart bära på arvsanlagen för håravfall innebär det inte att man kommer att börja tappa håret. Vissa personer har kodat i sina gener att håravfallet skall starta vid unga år medan det finns personer i 70-års åldern som behållit det mesta av håret. Oavsett så är manligt håravfall en naturlig process, men där det finns mycket goda möjligheter till behandling om denna börjar i tid.

Norwood-skalan – mäter graden av manligt håravfall

Omfattningen och typen av håravfall varierar från person till person. Norwood-skalan skapades av Dr Norwood för att mäta graden av manligt håravfall och används flitigt idag. Skalan ger en indikation på i vilket skede håravfallet befinner sig i och graderingen ger därför en initial vägledning om vilken metod och lösning som är lämplig i det enskilda fallet. Norwood-skalan kan till exempel vara till hjälp vid den iförsta kontakten med en klinik för att förklara sitt håravfall. Vid en eventuell hårtransplantation fås då en indikation på hur mycket hår som måste transplanteras. Sedan är nästa steg självklart en konsultation.

Norwood-skalans grader

  • Grad 1: Klienten har inte drabbats av någon större mängd håravfall. En hårtransplantation ekommenderas inte i det här fallet.
  • Grad 2: Manligt håravfall börjar ofta i tinningen. Detta kan pågå under flera år. Laser eller PRP är här ett alternativ för att bromsa och fördröja håravfallet. När håravfallet når ett kritiskt skede är oftast en hårtransplantation att rekommendera.
  • Grad 3: I det här skedet har håravfallet pågått några år. Hårtransplantation rekommenderas oftast för främre delen för skalpen, medan laser eller PRP kan göra ett bra jobb på vertex och övre nacken.
  • Grad 4: Håravfall vid tinningarna och på hjässan (och så kallade vikar) är typiska för denna grad. Här tar de flesta beslut att genomföra en hårtransplantation.
  • Grad 5 & 6: Håravfallet har nu nått ett kritiskt skede vid både tinningar och på hjässan. Hårtransplantation är här ett mycket vanligt beslut.
  • Grad 7: I denna grad är många män aktuella för hårtransplantation. Men begränsningarna i givarområdet gör att endast hårlinjen kan åtgärdas och hjässan förblir något kal.

Konsultation

Norwood-skalan är ett användbart verktyg för att mäta håravfall men den ska ses som ett initialt vägledande hjälpmedel. Personer som tappar hår befinner sig i en unik situation och det är först vid en konsultation som vi tillsammans med patienten kan komma fram till en bra lösning direkt anpassad efter individuella behov och förutsättningar.


Kontakta oss!