PRP-metodens historia

PRP rör

En erkänd metod inom flera olika tillämpningsområden

Att tillväxtfaktorer spelar en avgörande roll vid alla former av sårläkning är ingen nyhet och PRP som behandlingsform har funnits länge. Redan på 1970-talet bedrevs forskning med PRP inom hälso- och tandvård, men det är först nu på senare år som tekniken börjat användas i mer estetiska syften – såsom för hud och hår.

Forskning med PRP bedrevs redan på 70-talet

Utrustningen var tidigare stor, klumpig och extremt dyr och tekniken var begränsad till mer omfattande operationer. Det krävdes också betydligt större mängder av patientens blod jämfört med vad som krävs i dag. I början av 1980-talet kom flera rapporter om PRP som alla visade hur metoden kunde förbättra läkningen avsevärt i samband med olika typer av operationer och på många delar av kroppen. De läkare som först tog till sig att behandlingsformen var specialiserade inom tandvård och plastikkirurgi. Inom dessa områden märktes en stor positiv skillnad i resultat och återhämtning vid exempelvis käkkirurgi och hudtransplantationer.

Under tidigt 1990-tal spred sig tekniken till fler tillämpningsområden och PRP började framgångsrikt användas inom idrottsmedicin. Forskning visade att PRP minskade smärtan och konvalescenstiden avsevärt vid exempelvis frakturer, senskador och muskelbristningar. Metoden erhöll ytterligare kredibilitet och bekräftelse när flera stora idrottsmän snabbare kunde återgå till att utöva sin sport efter skada tack vare PRP. I dag är alla världsstjärnor bekanta med PRP-injektioner – Tiger Woods och Rafael Nadal är två idrottsmän som tidigt anammade metoden.

I takt med att PRP som behandling blivit allt mer utspridd har behovet av lätthanterlig utrustning ökat. Antalet tillverkare av PRP-relaterade produkter är idag många, och kvalitén och utformningen skiljer sig avsevärt åt.

Är all PRP likadan?

PRP är ett namn för den koncentrerade plasma som utvinns vid en behandling men det skiljer stort i hur plasman framställs med olika utrustningar. Produkterna varierar i mängden blod som krävs, koncentrationen av trombocyter som erhålls, tid för centrifugering samt hur mycket vita och röda blodkroppar som följer med tillväxtfaktorerna till sprutorna och som sedan injiceras in i kroppen. Alla dessa faktorer har en stor påverkan för slutresultatet. Den utrustning som finns på marknaden i dag för framställning av PRP skiljer sig således avsevärt mellan olika tillverkare.

Den utrustning som finns på marknaden idag för framställning av PRP skiljer sig avsevärt mellan olika tillverkare

Det krävs stor erfarenhet för att kunna avgöra mängden tillväxtfaktorer som är rätt för olika typer av problem och för olika områden på kroppen. Den som utför behandlingen ska kunna avgöra optimalt djup i huden där tillväxtfaktorerna ska injiceras och om de över huvudtaget kommer till sin rätt och gör nytta. Kunskap inom biokemi eller biomedicin ger förståelsen hur tillväxtfaktorerna fungerar i behandlat område och är avgörande för att slutresultatet ska bli det önskade. Vi på Nordic Hair Clinic har utfört fler än 2 500 behandlingar och har därigenom skaffat oss djupa kunskaper om allt ifrån skillnader i utrustning och tillvägagångssätt.