Tillväxtfaktorer – läker, aktiverar och stimulerar

blodplattarTillväxtfaktorer är kroppsegna proteiner med stark positiv påverkan på aktiviteten i cellerna. De får celler att dela sig och stimulerar celltillväxten. Det finns ett hundratal olika tillväxtfaktorer i blodet, alla med specifika uppgifter och mål även om vissa liknar varandra. Alla tillväxtfaktorer verkar således inte i hela kroppen, utan vissa riktar in sig på särskilda områden.

Aktiverar bildandet av nya blodkärl

De tillväxtfaktorer med inverkan på hårets och hudens kvalitet och allmäntillstånd aktiverar bland annat bildandet av nya blodkärl, bildandet av kollagen i de övre hudlagren samt ökad celldelning och produktion. Vissa tillväxtfaktorer har också till uppgift att förbättra hela den omgärdande miljö där cellerna växer.

De allra flesta celler i kroppen är av en speciell sort, till exempel hudceller. Dessa delar sig då om och om igen och bli till fler nya hudceller. Men det finns också stamceller, vilka inte har en förutbestämd uppgift från början. De kan utvecklas till vilken specifik cell som helst beroende på kroppens behov. Stamcellens omvandling kan bero på till exempel yttre omständigheter eller en förutbestämd programmering i vårt DNA.

Ökad produktion av antalet hårceller

Tillväxtfaktorerna i vårt blod har förmågan att signalera till stamcellerna att producera en viss typ av cell. En koncentrerad injektion av tillväxtfaktorer i till exempel hårbotten aktiverar då de stamceller som finns där vilket utlöser en ökad produktion av antalet hårceller.